Open reading frame for HAGRID 200 (SIN3A) for HAGRID 200 (SIN3A)


Gene information

HGNC symbolSIN3A
Common nameSIN3 transcription regulator family member A

Open reading frame for HAGRID 200 (SIN3A)

Open reading frame for HAGRID 200 (SIN3A) source (RefSeq)NM_015477
Sequence length3822 bp

Sequence

   1 ATGAAGCGGC GTTTGGATGA CCAGGAGTCA CCGGTGTATG CAGCCCAGCA GCGTCGGATC
  61 CCTGGCAGCA CAGAGGCTTT TCCTCACCAG CACCGGGTGC TTGCCCCTGC CCCTCCTGTG
  121 TATGAAGCAG TGTCTGAGAC CATGCAGTCA GCTACGGGAA TTCAGTACTC TGTAACACCC
  181 AGCTACCAGG TTTCAGCCAT GCCACAGAGC TCCGGCAGTC ATGGGCCCGC TATAGCAGCA
  241 GTTCATAGCA GCCATCATCA CCCAACAGCG GTGCAGCCCC ACGGAGGCCA GGTGGTCCAG
  301 AGTCATGCTC ATCCAGCCCC ACCAGTTGCA CCAGTGCAGG GACAGCAGCA ATTTCAGAGG
  361 CTGAAGGTGG AGGATGCGCT ATCTTATCTT GACCAGGTGA AGCTGCAGTT TGGTAGTCAG
  421 CCTCAGGTCT ACAATGATTT CCTTGACATC ATGAAGGAAT TTAAATCTCA GAGCATCGAC
  481 ACCCCAGGAG TGATTAGTCG TGTGTCCCAG CTATTCAAAG GCCACCCCGA TCTGATAATG
  541 GGATTCAACA CCTTCTTGCC CCCTGGCTAC AAAATTGAGG TGCAAACCAA TGACATGGTG
  601 AATGTGACAA CTCCTGGCCA GGTTCATCAG ATTCCCACCC ATGGCATCCA GCCACAGCCT
  661 CAACCACCAC CCCAACATCC TTCCCAGCCT TCAGCCCAGT CAGCCCCAGC TCCTGCCCAG
  721 CCAGCTCCTC AGCCCCCACC TGCCAAAGTC AGCAAGCCCT CCCAACTGCA AGCACATACT
  781 CCGGCCAGTC AGCAGACTCC CCCACTTCCA CCGTATGCAT CCCCACGTTC TCCGCCGGTC
  841 CAGCCTCACA CACCAGTGAC AATCTCGTTG GGAACGGCCC CATCCTTGCA GAACAATCAA
  901 CCTGTGGAGT TTAATCATGC CATCAACTAT GTTAATAAGA TCAAGAACAG ATTTCAGGGC
  961 CAACCAGACA TCTACAAAGC ATTCCTGGAG ATTTTGCACA CATATCAGAA AGAGCAGAGA
 1021 AATGCCAAGG AAGCTGGAGG AAACTACACT CCAGCATTGA CAGAGCAGGA GGTGTATGCC
 1081 CAGGTTGCTC GTCTCTTTAA AAACCAGGAA GATTTGTTGT CAGAGTTTGG ACAATTCCTA
 1141 CCAGATGCCA ACAGCTCCGT GCTTTTAAGC AAAACAACTG CTGAGAAGGT TGATTCTGTG
 1201 AGAAATGATC ATGGAGGCAC TGTCAAGAAG CCCCAACTGA ACAACAAGCC GCAGAGGCCC
 1261 AGCCAGAATG GCTGCCAGAT CCGCAGACAT CCTACAGGAA CCACCCCTCC AGTTAAGAAG
 1321 AAACCCAAAC TGCTCAATCT GAAGGATTCT TCTATGGCAG ATGCCAGCAA ACATGGTGGT
 1381 GGAACAGAAT CGTTATTTTT TGATAAGGTC CGAAAGGCTC TTCGGAGTGC AGAAGCCTAC
 1441 GAAAATTTCC TACGCTGTCT TGTTATTTTT AACCAGGAGG TGATCTCTCG TGCTGAGCTT
 1501 GTGCAACTAG TCTCTCCTTT CCTGGGGAAA TTCCCTGAGT TGTTTAATTG GTTTAAAAAC
 1561 TTTCTGGGCT ATAAGGAGTC TGTACATCTG GAAACTTATC CAAAGGAGCG AGCCACAGAG
 1621 GGCATTGCTA TGGAGATAGA TTATGCTTCT TGTAAACGAT TGGGCTCCAG CTATCGAGCC
 1681 TTACCAAAGA GTTACCAGCA GCCCAAGTGT ACAGGACGGA CTCCTCTCTG TAAAGAGGTT
 1741 TTAAATGATA CCTGGGTTTC CTTCCCTTCG TGGTCTGAGG ACTCTACCTT TGTGAGTTCC
 1801 AAGAAGACTC AATATGAAGA ACATATTTAT CGTTGTGAAG ATGAACGCTT TGAGCTTGAT
 1861 GTAGTTTTAG AGACCAATCT GGCAACAATC CGGGTTCTGG AAGCAATACA GAAGAAGCTT
 1921 TCCCGCTTGT CTGCTGAAGA ACAAGCCAAA TTTCGCTTGG ACAACACCCT TGGGGGCACA
 1981 TCAGAAGTCA TCCATAGAAA AGCACTCCAG AGGATATATG CTGATAAAGC AGCTGACATC
 2041 ATTGATGGTC TGAGAAAGAA TCCCTCCATT GCTGTTCCAA TTGTCCTTAA AAGGTTGAAG
 2101 ATGAAAGAGG AAGAATGGCG AGAAGCTCAG AGAGGCTTTA ACAAAGTATG GCGAGAACAA
 2161 AATGAGAAAT ACTACTTGAA GTCTCTGGAC CACCAGGGGA TCAACTTTAA ACAGAATGAC
 2221 ACCAAGGTCC TGAGGTCTAA GAGCTTACTC AATGAGATTG AGAGTATCTA TGATGAGAGG
 2281 CAAGAGCAGG CTACGGAGGA GAATGCTGGT GTACCTGTTG GCCCACACCT CTCACTTGCG
 2341 TATGAAGACA AACAAATACT GGAAGATGCT GCTGCTCTGA TTATCCACCA TGTGAAGAGG
 2401 CAGACAGGCA TTCAGAAGGA GGACAAATAT AAGATAAAAC AAATCATGCA TCATTTTATT
 2461 CCAGATTTGC TCTTTGCCCA AAGAGGTGAT CTCTCAGATG TGGAGGAAGA GGAAGAAGAA
 2521 GAGATGGATG TAGATGAAGC CACAGGGGCA GTTAAGAAGC ACAATGGTGT TGGGGGCAGT
 2581 CCCCCTAAGT CCAAGTTACT GTTTAGTAAC ACAGCAGCTC AAAAATTAAG AGGAATGGAT
 2641 GAAGTATACA ACCTCTTCTA TGTCAACAAC AACTGGTATA TTTTTATGCG ACTGCACCAG
 2701 ATTCTCTGCC TGAGGCTGCT ACGGATTTGT TCCCAAGCCG AACGGCAAAT TGAAGAAGAA
 2761 AACCGAGAGA GAGAATGGGA ACGGGAAGTG CTGGGCATAA AGCGAGACAA GAGTGACAGC
 2821 CCTGCCATTC AGCTACGTCT CAAAGAACCT ATGGATGTTG ATGTAGAAGA TTATTACCCA
 2881 GCTTTCCTGG ACATGGTGCG GAGCCTGCTG GATGGCAACA TAGACTCATC ACAGTATGAA
 2941 GATTCACTGA GAGAGATGTT CACCATTCAT GCCTACATTG CCTTTACCAT GGACAAACTG
 3001 ATCCAGAGCA TTGTCAGACA GCTGCAGCAT ATCGTGAGTG ATGAGATCTG TGTGCAGGTG
 3061 ACTGACCTTT ACCTGGCAGA AAATAATAAT GGGGCCACCG GAGGCCAGCT GAACACACAG
 3121 AACTCAAGGA GCCTCCTGGA GTCAACGTAT CAGCGGAAAG CTGAGCAGCT AATGTCAGAT
 3181 GAGAATTGCT TTAAGCTTAT GTTTATTCAG AGCCAAGGCC AGGTCCAGCT GACTATTGAG
 3241 CTTCTGGACA CAGAAGAGGA GAATTCGGAT GACCCTGTGG AAGCAGAGCG CTGGTCAGAC
 3301 TACGTGGAGC GATACATGAA TTCAGATACT ACCTCGCCTG AGCTTCGTGA ACATCTAGCA
 3361 CAGAAACCAG TATTTCTCCC CAGGAATCTA CGGCGGATCC GGAAGTGTCA ACGTGGTCGA
 3421 GAGCAGCAGG AAAAGGAAGG GAAGGAAGGA AACAGCAAGA AGACCATGGA GAATGTGGAT
 3481 AGTCTGGATA AGCTGGAGTG TAGATTCAAG CTGAATTCCT ACAAGATGGT GTATGTGATC
 3541 AAATCAGAGG ACTATATGTA TCGGAGGACC GCCCTGCTCC GGGCTCATCA GTCCCATGAG
 3601 CGTGTAAGCA AGCGTCTACA TCAGAGATTC CAGGCCTGGG TAGATAAATG GACCAAGGAG
 3661 CATGTGCCCC GTGAAATGGC AGCAGAGACC AGCAAGTGGC TCATGGGTGA GGGGCTGGAG
 3721 GGCCTGGTGC CCTGTACCAC CACCTGTGAT ACAGAGACCC TGCATTTTGT GAGCATTAAC
 3781 AAGTATCGTG TCAAATACGG CACAGTATTC AAAGCCCCTT AA 
Download sequence as FASTA