Open reading frame for HAGRID 196 (HBP1) for HAGRID 196 (HBP1)


Gene information

HGNC symbolHBP1
Common nameHMG-box transcription factor 1

Open reading frame for HAGRID 196 (HBP1)

Open reading frame for HAGRID 196 (HBP1) source (RefSeq)NM_012257
Sequence length1545 bp

Sequence

   1 ATGGTGTGGG AAGTGAAGAC AAATCAGATG CCTAATGCAG TACAGAAACT CCTGTTGGTG
  61 ATGGACAAGA GAGCCTCAGG AATGAATGAC TCATTGGAGT TGCTGCAGTG TAATGAGAAT
  121 TTGCCATCTT CACCTGGATA TAACTCCTGT GATGAACACA TGGAGCTTGA TGACCTTCCT
  181 GAACTTCAGG CAGTTCAAAG TGATCCTACC CAATCTGGCA TGTACCAGCT GAGTTCAGAT
  241 GTTTCACATC AAGAATACCC AAGATCATCT TGGAACCAAA ATACCTCAGA CATACCAGAA
  301 ACTACTTACC GTGAAAATGA GGTGGACTGG CTAACAGAAT TGGCAAATAT CGCGACCAGT
  361 CCACAAAGTC CACTGATGCA GTGCTCATTT TACAATAGAT CATCTCCTGT ACACATCATA
  421 GCCACTAGCA AAAGTTTACA TTCCTATGCA CGCCCTCCAC CAGTGTCCTC TTCTTCGAAG
  481 AGTGAACCAG CCTTCCCTCA TCACCATTGG AAGGAGGAAA CACCAGTAAG ACATGAAAGG
  541 GCAAATAGTG AGTCAGAATC TGGCATTTTC TGCATGTCCT CCCTGTCAGA TGATGATGAT
  601 TTGGGATGGT GCAATTCCTG GCCTTCAACT GTCTGGCACT GTTTTTTGAA AGGCACACGA
  661 CTGTGCTTTC ATAAGGGAAG CAATAAGGAA TGGCAAGATG TTGAAGATTT TGCTAGAGCT
  721 GAAGGCTGTG ATAATGAGGA AGATCTTCAA ATGGGCATTC ACAAGGGCTA TGGTTCTGAT
  781 GGTCTAAAGT TGTTATCACA TGAAGAAAGT GTATCATTTG GCGAGTCTGT ACTGAAGTTG
  841 ACTTTTGATC CTGGTACAGT AGAAGATGGT TTACTTACCG TAGAGTGTAA GCTGGACCAC
  901 CCTTTCTATG TTAAAAATAA AGGTTGGTCA TCATTTTATC CAAGCTTGAC TGTGGTACAG
  961 CATGGCATTC CATGTTGTGA AGTTCATATT GGCGATGTAT GTCTACCTCC TGGACACCCC
 1021 GATGCCATTA ATTTTGATGA TTCAGGTGTT TTTGATACAT TTAAAAGCTA TGACTTCACA
 1081 CCTATGGATT CTTCTGCAGT TTATGTGTTA AGTAGTATGG CTCGCCAGCG TCGTGCATCT
 1141 TTGTCTTGTG GAGGACCTGG TGGTCAAGAC TTTGCAAGAT CTGGATTCAG TAAAAACTGT
 1201 GGCTCACCTG GATCATCACA GCTCTCTTCC AATTCTTTGT ATGCTAAAGC TGTCAAAAAC
 1261 CACAGCTCAG GGACTGTGAG TGCCACTTCT CCTAATAAGT GCAAAAGACC AATGAATGCC
 1321 TTCATGCTTT TTGCCAAAAA ATACAGAGTT GAATATACTC AGATGTATCC AGGGAAAGAT
 1381 AACAGAGCCA TAAGTGTGAT CCTTGGTGAC AGGTGGAAGA AAATGAAGAA TGAAGAGAGA
 1441 AGAATGTACA CATTAGAAGC AAAGGCTTTG GCTGAAGAAC AGAAACGTTT AAATCCTGAC
 1501 TGTTGGAAGA GGAAAAGAAC CAATTCAGGC TCACAACAAC ATTAA 
Download sequence as FASTA