Open reading frame for HAGRID 193 (ATF2) for HAGRID 193 (ATF2)


Gene information

HGNC symbolATF2
Common nameactivating transcription factor 2

Open reading frame for HAGRID 193 (ATF2)

Open reading frame for HAGRID 193 (ATF2) source (RefSeq)NM_001880
Sequence length1518 bp

Sequence

   1 ATGAAATTCA AGTTACATGT GAATTCTGCC AGGCAATACA AGGACCTGTG GAATATGAGT
  61 GATGACAAAC CCTTTCTATG TACTGCGCCT GGATGTGGCC AGCGTTTTAC CAACGAGGAT
  121 CATTTGGCTG TCCATAAACA TAAACATGAG ATGACACTGA AATTTGGTCC AGCACGTAAT
  181 GACAGTGTCA TTGTGGCTGA TCAGACCCCA ACACCAACAA GATTCTTGAA AAACTGTGAA
  241 GAAGTGGGTT TGTTTAATGA GTTGGCGAGT CCATTTGAGA ATGAATTCAA GAAAGCTTCA
  301 GAAGATGACA TTAAAAAAAT GCCTCTAGAT TTATCCCCTC TTGCAACACC TATCATAAGA
  361 AGCAAAATTG AGGAGCCTTC TGTTGTAGAA ACAACTCACC AGGATAGTCC TTTACCTCAC
  421 CCAGAGTCTA CTACCAGTGA TGAGAAGGAA GTACCATTGG CACAAACTGC ACAGCCCACA
  481 TCAGCTATTG TTCGTCCAGC ATCATTACAG GTTCCCAATG TGCTGCTTAC AAGTTCTGAC
  541 TCAAGTGTAA TTATTCAGCA GGCAGTACCT TCACCAACCT CAAGTACTGT AATCACCCAG
  601 GCACCATCCT CTAACAGGCC AATTGTCCCT GTACCAGGCC CATTTCCTCT TCTGTTACAT
  661 CTTCCTAATG GACAAACCAT GCCTGTTGCT ATTCCTGCAT CAATTACAAG TTCTAATGTG
  721 CATGTTCCAG CTGCAGTCCC ACTCGTTCGA CCAGTCACCA TGGTGCCTAG TGTTCCAGGA
  781 ATCCCAGGTC CTTCCTCTCC CCAACCAGTA CAGTCAGAAG CAAAAATGAG ATTAAAAGCT
  841 GCTTTGACCC AGCAACATCC TCCAGTTACC AATGGTGATA CTGTCAAAGG TCATGGTAGC
  901 GGATTGGTTA GGACTCAGTC AGAGGAATCT CGACCGCAGT CATTACAACA GCCAGCCACA
  961 TCCACTACAG AAACTCCGGC TTCTCCAGCT CACACAACTC CACAGACCCA AAGTACAAGT
 1021 GGTCGTCGGA GAAGAGCAGC TAACGAAGAT CCTGATGAAA AAAGGAGAAA GTTTTTAGAG
 1081 CGAAATAGAG CAGCAGCTTC AAGATGCCGA CAAAAAAGGA AAGTCTGGGT TCAGTCTTTA
 1141 GAGAAGAAAG CTGAAGACTT GAGTTCATTA AATGGTCAGC TGCAGAGTGA AGTCACCCTG
 1201 CTGAGAAATG AAGTGGCACA GCTGAAACAG CTTCTTCTGG CTCATAAAGA TTGCCCTGTA
 1261 ACCGCCATGC AGAAGAAATC TGGCTATCAT ACTGCTGATA AAGATGATAG TTCAGAAGAC
 1321 ATTTCAGTGC CGAGTAGTCC ACATACAGAA GCTATACAGC ATAGTTCGGT CAGCACATCC
 1381 AATGGAGTCA GTTCAACCTC CAAGGCAGAA GCTGTAGCCA CTTCAGTCCT CACCCAGATG
 1441 GCGGACCAGA GTACAGAGCC TGCTCTTTCA CAGATCGTTA TGGCTCCTTC CTCCCAGTCA
 1501 CAGCCCTCAG GAAGTTGA  
Download sequence as FASTA