Open reading frame for HAGRID 19 (PTPN11) for HAGRID 19 (PTPN11)


Gene information

HGNC symbolPTPN11
Common nameprotein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11

Open reading frame for HAGRID 19 (PTPN11)

Open reading frame for HAGRID 19 (PTPN11) source (RefSeq)NM_002834
Sequence length1782 bp

Sequence

   1 ATGACATCGC GGAGATGGTT TCACCCAAAT ATCACTGGTG TGGAGGCAGA AAACCTACTG
  61 TTGACAAGAG GAGTTGATGG CAGTTTTTTG GCAAGGCCTA GTAAAAGTAA CCCTGGAGAC
  121 TTCACACTTT CCGTTAGAAG AAATGGAGCT GTCACCCACA TCAAGATTCA GAACACTGGT
  181 GATTACTATG ACCTGTATGG AGGGGAGAAA TTTGCCACTT TGGCTGAGTT GGTCCAGTAT
  241 TACATGGAAC ATCACGGGCA ATTAAAAGAG AAGAATGGAG ATGTCATTGA GCTTAAATAT
  301 CCTCTGAACT GTGCAGATCC TACCTCTGAA AGGTGGTTTC ATGGACATCT CTCTGGGAAA
  361 GAAGCAGAGA AATTATTAAC TGAAAAAGGA AAACATGGTA GTTTTCTTGT ACGAGAGAGC
  421 CAGAGCCACC CTGGAGATTT TGTTCTTTCT GTGCGCACTG GTGATGACAA AGGGGAGAGC
  481 AATGACGGCA AGTCTAAAGT GACCCATGTT ATGATTCGCT GTCAGGAACT GAAATACGAC
  541 GTTGGTGGAG GAGAACGGTT TGATTCTTTG ACAGATCTTG TGGAACATTA TAAGAAGAAT
  601 CCTATGGTGG AAACATTGGG TACAGTACTA CAACTCAAGC AGCCCCTTAA CACGACTCGT
  661 ATAAATGCTG CTGAAATAGA AAGCAGAGTT CGAGAACTAA GCAAATTAGC TGAGACCACA
  721 GATAAAGTCA AACAAGGCTT TTGGGAAGAA TTTGAGACAC TACAACAACA GGAGTGCAAA
  781 CTTCTCTACA GCCGAAAAGA GGGTCAAAGG CAAGAAAACA AAAACAAAAA TAGATATAAA
  841 AACATCCTGC CCTTTGATCA TACCAGGGTT GTCCTACACG ATGGTGATCC CAATGAGCCT
  901 GTTTCAGATT ACATCAATGC AAATATCATC ATGCCTGAAT TTGAAACCAA GTGCAACAAT
  961 TCAAAGCCCA AAAAGAGTTA CATTGCCACA CAAGGCTGCC TGCAAAACAC GGTGAATGAC
 1021 TTTTGGCGGA TGGTGTTCCA AGAAAACTCC CGAGTGATTG TCATGACAAC GAAAGAAGTG
 1081 GAGAGAGGAA AGAGTAAATG TGTCAAATAC TGGCCTGATG AGTATGCTCT AAAAGAATAT
 1141 GGCGTCATGC GTGTTAGGAA CGTCAAAGAA AGCGCCGCTC ATGACTATAC GCTAAGAGAA
 1201 CTTAAACTTT CAAAGGTTGG ACAAGGGAAT ACGGAGAGAA CGGTCTGGCA ATACCACTTT
 1261 CGGACCTGGC CGGACCACGG CGTGCCCAGC GACCCTGGGG GCGTGCTGGA CTTCCTGGAG
 1321 GAGGTGCACC ATAAGCAGGA GAGCATCATG GATGCAGGGC CGGTCGTGGT GCACTGCAGT
 1381 GCTGGAATTG GCCGGACAGG GACGTTCATT GTGATTGATA TTCTTATTGA CATCATCAGA
 1441 GAGAAAGGTG TTGACTGCGA TATTGACGTT CCCAAAACCA TCCAGATGGT GCGGTCTCAG
 1501 AGGTCAGGGA TGGTCCAGAC AGAAGCACAG TACCGATTTA TCTATATGGC GGTCCAGCAT
 1561 TATATTGAAA CACTACAGCG CAGGATTGAA GAAGAGCAGA AAAGCAAGAG GAAAGGGCAC
 1621 GAATATACAA ATATTAAGTA TTCTCTAGCG GACCAGACGA GTGGAGATCA GAGCCCTCTC
 1681 CCGCCTTGTA CTCCAACGCC ACCCTGTGCA GAAATGAGAG AAGACAGTGC TAGAGTCTAT
 1741 GAAAACGTGG GCCTGATGCA ACAGCAGAAA AGTTTCAGAT GA 
Download sequence as FASTA