Open reading frame for HAGRID 179 (MAP3K5) for HAGRID 179 (MAP3K5)


Gene information

HGNC symbolMAP3K5
Common namemitogen-activated protein kinase kinase kinase 5

Open reading frame for HAGRID 179 (MAP3K5)

Open reading frame for HAGRID 179 (MAP3K5) source (RefSeq)NM_005923
Sequence length4125 bp

Sequence

   1 ATGAGCACGG AGGCGGACGA GGGCATCACT TTCTCTGTGC CACCCTTCGC CCCCTCGGGC
  61 TTCTGCACCA TCCCCGAGGG CGGCATCTGC AGGAGGGGAG GAGCGGCGGC GGTGGGCGAG
  121 GGCGAGGAGC ACCAGCTGCC ACCGCCGCCG CCGGGCAGCT TCTGGAACGT GGAGAGCGCC
  181 GCTGCCCCTG GCATCGGTTG TCCGGCGGCC ACCTCCTCGA GCAGTGCCAC CCGAGGCCGG
  241 GGCAGCTCTG TTGGCGGGGG CAGCCGACGG ACCACGGTGG CATATGTGAT CAACGAAGCG
  301 AGCCAAGGGC AACTGGTGGT GGCCGAGAGC GAGGCCCTGC AGAGCTTGCG GGAGGCGTGC
  361 GAGACAGTGG GCGCCACCCT GGAAACCCTG CATTTTGGGA AACTCGACTT TGGAGAAACC
  421 ACCGTGCTGG ACCGCTTTTA CAATGCAGAT ATTGCGGTGG TGGAGATGAG CGATGCCTTC
  481 CGGCAGCCGT CCTTGTTTTA CCACCTTGGG GTGAGAGAAA GTTTCAGCAT GGCCAACAAC
  541 ATCATCCTCT ACTGTGATAC TAACTCGGAC TCTCTGCAGT CACTGAAGGA AATAATTTGC
  601 CAGAAGAATA CTATGTGCAC TGGGAACTAC ACCTTTGTTC CTTACATGAT AACTCCACAT
  661 AACAAAGTCT ACTGCTGTGA CAGCAGCTTC ATGAAGGGGT TGACAGAGCT CATGCAACCG
  721 AACTTCGAGC TGCTTCTTGG ACCCATCTGC TTACCTCTTG TGGATCGTTT TATTCAACTT
  781 TTGAAGGTGG CACAAGCAAG TTCTAGCCAG TACTTCCGGG AATCTATACT CAATGACATC
  841 AGGAAAGCTC GTAATTTATA CACTGGTAAA GAATTGGCAG CTGAGTTGGC AAGAATTCGG
  901 CAGCGAGTAG ATAATATCGA AGTCTTGACA GCAGATATTG TCATAAATCT GTTACTTTCC
  961 TACAGAGATA TCCAGGACTA TGATTCTATT GTGAAGCTGG TAGAGACTTT AGAAAAACTG
 1021 CCAACCTTTG ATTTGGCCTC CCATCACCAT GTGAAGTTTC ATTATGCATT TGCACTGAAT
 1081 AGGAGAAATC TCCCTGGTGA CAGAGCAAAA GCTCTTGATA TTATGATTCC CATGGTGCAA
 1141 AGCGAAGGAC AAGTTGCTTC AGATATGTAT TGCCTAGTTG GTCGAATCTA CAAAGATATG
 1201 TTTTTGGACT CTAATTTCAC GGACACTGAA AGCAGAGACC ATGGAGCTTC TTGGTTCAAA
 1261 AAGGCATTTG AATCTGAGCC AACACTACAG TCAGGAATTA ATTATGCGGT CCTCCTCCTG
 1321 GCAGCTGGAC ACCAGTTTGA ATCTTCCTTT GAGCTCCGGA AAGTTGGGGT GAAGCTAAGT
 1381 AGTCTTCTTG GTAAAAAGGG AAACTTGGAA AAACTCCAGA GCTACTGGGA AGTTGGATTT
 1441 TTTCTGGGGG CCAGCGTCCT AGCCAATGAC CACATGAGAG TCATTCAAGC ATCTGAAAAG
 1501 CTTTTTAAAC TGAAGACACC AGCATGGTAC CTCAAGTCTA TTGTAGAGAC AATTTTAATA
 1561 TATAAGCATT TTGTGAAACT GACCACAGAA CAGCCTGTGG CCAAGCAAGA ACTTGTGGAC
 1621 TTTTGGATGG ATTTCCTGGT CGAGGCCACA AAGACAGATG TTACTGTGGT TAGGTTTCCA
 1681 GTATTAATAT TAGAACCAAC CAAAATCTAT CAACCTTCTT ATTTGTCTAT CAACAATGAA
 1741 GTTGAGGAAA AGACAATCTC TATTTGGCAC GTGCTTCCTG ATGACAAGAA AGGTATACAT
 1801 GAGTGGAATT TTAGTGCCTC TTCTGTCAGG GGAGTGAGTA TTTCTAAATT TGAAGAAAGA
 1861 TGCTGCTTTC TTTATGTGCT TCACAATTCT GATGATTTCC AAATCTATTT CTGTACAGAA
 1921 CTTCATTGTA AAAAGTTTTT TGAGATGGTG AACACCATTA CCGAAGAGAA GGGGAGAAGC
 1981 ACAGAGGAAG GAGACTGTGA AAGTGACTTG CTGGAGTATG ACTATGAATA TGATGAAAAT
 2041 GGTGACAGAG TCGTTTTAGG AAAAGGCACT TATGGGATAG TCTACGCAGG TCGGGACTTG
 2101 AGCAACCAAG TCAGAATTGC TATTAAGGAA ATCCCAGAGA GAGACAGCAG ATACTCTCAG
 2161 CCCCTGCATG AAGAAATAGC ATTGCATAAA CACCTGAAGC ACAAAAATAT TGTCCAGTAT
 2221 CTGGGCTCTT TCAGTGAGAA TGGTTTCATT AAAATCTTCA TGGAGCAGGT CCCTGGAGGA
 2281 AGTCTTTCTG CTCTCCTTCG TTCCAAATGG GGTCCATTAA AAGACAATGA GCAAACAATT
 2341 GGCTTTTATA CAAAGCAAAT ACTGGAAGGA TTAAAATATC TCCATGACAA TCAGATAGTT
 2401 CACCGGGACA TAAAGGGTGA CAATGTGTTG ATTAATACCT ACAGTGGTGT TCTCAAGATC
 2461 TCTGACTTCG GAACATCAAA GAGGCTTGCT GGCATAAACC CCTGTACTGA AACTTTTACT
 2521 GGTACCCTCC AGTATATGGC ACCAGAAATA ATAGATAAAG GACCAAGAGG CTACGGAAAA
 2581 GCAGCAGACA TCTGGTCTCT GGGCTGTACA ATCATTGAAA TGGCCACAGG AAAACCCCCA
 2641 TTTTATGAAC TGGGAGAACC ACAAGCAGCT ATGTTCAAGG TGGGAATGTT TAAAGTCCAC
 2701 CCTGAGATCC CAGAGTCCAT GTCTGCAGAG GCCAAGGCAT TCATACTGAA ATGTTTTGAA
 2761 CCAGATCCTG ACAAGAGAGC CTGTGCTAAC GACTTGCTTG TTGATGAGTT TTTAAAAGTT
 2821 TCAAGCAAAA AGAAAAAGAC ACAACCTAAG CTTTCAGCTC TTTCAGCTGG ATCAAATGAA
 2881 TATCTCAGGA GTATATCCTT GCCGGTACCT GTGCTGGTGG AGGACACCAG CAGCAGCAGT
 2941 GAGTACGGCT CAGTTTCACC CGACACGGAG TTGAAAGTGG ACCCCTTCTC TTTCAAAACA
 3001 AGAGCCAAGT CCTGCGGAGA AAGAGATGTC AAGGGAATTC GGACACTCTT TTTGGGCATT
 3061 CCAGATGAGA ATTTTGAAGA TCACAGTGCT CCTCCTTCCC CTGAAGAAAA AGATTCTGGA
 3121 TTCTTCATGC TGAGGAAGGA CAGTGAGAGG CGAGCTACCC TTCACAGGAT CCTGACGGAA
 3181 GACCAAGACA AAATTGTGAG AAACCTAATG GAATCTTTAG CTCAGGGGGC TGAAGAACCG
 3241 AAACTAAAAT GGGAACACAT CACAACCCTC ATTGCAAGCC TCAGAGAATT TGTGAGATCC
 3301 ACTGACCGAA AAATCATAGC CACCACACTG TCAAAGCTGA AACTGGAGCT GGACTTCGAC
 3361 AGCCATGGCA TTAGCCAAGT CCAGGTGGTA CTCTTTGGTT TTCAAGATGC TGTCAATAAA
 3421 GTTCTTCGGA ATCATAACAT CAAGCCGCAC TGGATGTTTG CCTTAGACAG TATCATTCGG
 3481 AAGGCGGTAC AGACAGCCAT TACCATCCTG GTTCCAGAAC TAAGGCCACA TTTCAGCCTT
 3541 GCATCTGAGA GTGATACTGC TGATCAAGAA GACTTGGATG TAGAAGATGA CCATGAGGAA
 3601 CAGCCTTCAA ATCAAACTGT CCGAAGACCT CAGGCTGTCA TTGAAGATGC TGTGGCTACC
 3661 TCAGGCGTGA GCACGCTCAG TTCTACTGTG TCTCATGATT CCCAGAGTGC TCACCGGTCA
 3721 CTGAATGTAC AGCTTGGAAG GATGAAAATA GAAACCAATA GATTACTGGA AGAATTGGTT
 3781 CGGAAAGAGA AAGAATTACA AGCACTCCTT CATCGAGCTA TTGAAGAAAA AGACCAAGAA
 3841 ATTAAACACC TGAAGCTTAA GTCCCAACCC ATAGAAATTC CTGAATTGCC TGTATTTCAT
 3901 CTAAATTCTT CTGGCACAAA TACTGAAGAT TCTGAACTTA CCGACTGGCT GAGAGTGAAT
 3961 GGAGCTGATG AAGACACTAT AAGCCGGTTT TTGGCTGAAG ATTATACACT ATTGGATGTT
 4021 CTCTACTATG TTACACGTGA TGACTTAAAA TGCTTGAGAC TAAGGGGAGG GATGCTGTGC
 4081 ACACTGTGGA AGGCTATCAT TGACTTTCGA AACAAACAGA CTTGA 
Download sequence as FASTA