Open reading frame for HAGRID 177 (CCNA2) for HAGRID 177 (CCNA2)


Gene information

HGNC symbolCCNA2
Common namecyclin A2

Open reading frame for HAGRID 177 (CCNA2)

Open reading frame for HAGRID 177 (CCNA2) source (RefSeq)NM_001237
Sequence length1299 bp

Sequence

   1 ATGTTGGGCA ACTCTGCGCC GGGGCCTGCG ACCCGCGAGG CGGGCTCGGC GCTGCTAGCA
  61 TTGCAGCAGA CGGCGCTCCA AGAGGACCAG GAGAATATCA ACCCGGAAAA GGCAGCGCCC
  121 GTCCAACAAC CGCGGACCCG GGCCGCGCTG GCGGTACTGA AGTCCGGGAA CCCGCGGGGT
  181 CTAGCGCAGC AGCAGAGGCC GAAGACGAGA CGGGTTGCAC CCCTTAAGGA TCTTCCTGTA
  241 AATGATGAGC ATGTCACCGT TCCTCCTTGG AAAGCAAACA GTAAACAGCC TGCGTTCACC
  301 ATTCATGTGG ATGAAGCAGA AAAAGAAGCT CAGAAGAAGC CAGCTGAATC TCAAAAAATA
  361 GAGCGTGAAG ATGCCCTGGC TTTTAATTCA GCCATTAGTT TACCTGGACC CAGAAAACCA
  421 TTGGTCCCTC TTGATTATCC AATGGATGGT AGTTTTGAGT CACCACATAC TATGGACATG
  481 TCAATTGTAT TAGAAGATGA AAAGCCAGTG AGTGTTAATG AAGTACCAGA CTACCATGAG
  541 GATATTCACA CATACCTTAG GGAAATGGAG GTTAAATGTA AACCTAAAGT GGGTTACATG
  601 AAGAAACAGC CAGACATCAC TAACAGTATG AGAGCTATCC TCGTGGACTG GTTAGTTGAA
  661 GTAGGAGAAG AATATAAACT ACAGAATGAG ACCCTGCATT TGGCTGTGAA CTACATTGAT
  721 AGGTTCCTGT CTTCCATGTC AGTGCTGAGA GGAAAACTTC AGCTTGTGGG CACTGCTGCT
  781 ATGCTGTTAG CCTCAAAGTT TGAAGAAATA TACCCCCCAG AAGTAGCAGA GTTTGTGTAC
  841 ATTACAGATG ATACCTACAC CAAGAAACAA GTTCTGAGAA TGGAGCATCT AGTTTTGAAA
  901 GTCCTTACTT TTGACTTAGC TGCTCCAACA GTAAATCAGT TTCTTACCCA ATACTTTCTG
  961 CATCAGCAGC CTGCAAACTG CAAAGTTGAA AGTTTAGCAA TGTTTTTGGG AGAATTAAGT
 1021 TTGATAGATG CTGACCCATA CCTCAAGTAT TTGCCATCAG TTATTGCTGG AGCTGCCTTT
 1081 CATTTAGCAC TCTACACAGT CACGGGACAA AGCTGGCCTG AATCATTAAT ACGAAAGACT
 1141 GGATATACCC TGGAAAGTCT TAAGCCTTGT CTCATGGACC TTCACCAGAC CTACCTCAAA
 1201 GCACCACAGC ATGCACAACA GTCAATAAGA GAAAAGTACA AAAATTCAAA GTATCATGGT
 1261 GTTTCTCTCC TCAACCCACC AGAGACACTA AATCTGTAA 
Download sequence as FASTA