Open reading frame for HAGRID 159 (HSPD1) for HAGRID 159 (HSPD1)


Gene information

HGNC symbolHSPD1
Common nameheat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)

Open reading frame for HAGRID 159 (HSPD1)

Open reading frame for HAGRID 159 (HSPD1) source (RefSeq)NM_002156
Sequence length1722 bp

Sequence

   1 ATGCTTCGGT TACCCACAGT CTTTCGCCAG ATGAGACCGG TGTCCAGGGT ACTGGCTCCT
  61 CATCTCACTC GGGCTTATGC CAAAGATGTA AAATTTGGTG CAGATGCCCG AGCCTTAATG
  121 CTTCAAGGTG TAGACCTTTT AGCCGATGCT GTGGCCGTTA CAATGGGGCC AAAGGGAAGA
  181 ACAGTGATTA TTGAGCAGAG TTGGGGAAGT CCCAAAGTAA CAAAAGATGG TGTGACTGTT
  241 GCAAAGTCAA TTGACTTAAA AGATAAATAC AAAAACATTG GAGCTAAACT TGTTCAAGAT
  301 GTTGCCAATA ACACAAATGA AGAAGCTGGG GATGGCACTA CCACTGCTAC TGTACTGGCA
  361 CGCTCTATAG CCAAGGAAGG CTTCGAGAAG ATTAGCAAAG GTGCTAATCC AGTGGAAATC
  421 AGGAGAGGTG TGATGTTAGC TGTTGATGCT GTAATTGCTG AACTTAAAAA GCAGTCTAAA
  481 CCTGTGACCA CCCCTGAAGA AATTGCACAG GTTGCTACGA TTTCTGCAAA CGGAGACAAA
  541 GAAATTGGCA ATATCATCTC TGATGCAATG AAAAAAGTTG GAAGAAAGGG TGTCATCACA
  601 GTAAAGGATG GAAAAACACT GAATGATGAA TTAGAAATTA TTGAAGGCAT GAAGTTTGAT
  661 CGAGGCTATA TTTCTCCATA CTTTATTAAT ACATCAAAAG GTCAGAAATG TGAATTCCAG
  721 GATGCCTATG TTCTGTTGAG TGAAAAGAAA ATTTCTAGTA TCCAGTCCAT TGTACCTGCT
  781 CTTGAAATTG CCAATGCTCA CCGTAAGCCT TTGGTCATAA TCGCTGAAGA TGTTGATGGA
  841 GAAGCTCTAA GTACACTCGT CTTGAATAGG CTAAAGGTTG GTCTTCAGGT TGTGGCAGTC
  901 AAGGCTCCAG GGTTTGGTGA CAATAGAAAG AACCAGCTTA AAGATATGGC TATTGCTACT
  961 GGTGGTGCAG TGTTTGGAGA AGAGGGATTG ACCCTGAATC TTGAAGACGT TCAGCCTCAT
 1021 GACTTAGGAA AAGTTGGAGA GGTCATTGTG ACCAAAGACG ATGCCATGCT CTTAAAAGGA
 1081 AAAGGTGACA AGGCTCAAAT TGAAAAACGT ATTCAAGAAA TCATTGAGCA GTTAGATGTC
 1141 ACAACTAGTG AATATGAAAA GGAAAAACTG AATGAACGGC TTGCAAAACT TTCAGATGGA
 1201 GTGGCTGTGC TGAAGGTTGG TGGGACAAGT GATGTTGAAG TGAATGAAAA GAAAGACAGA
 1261 GTTACAGATG CCCTTAATGC TACAAGAGCT GCTGTTGAAG AAGGCATTGT TTTGGGAGGG
 1321 GGTTGTGCCC TCCTTCGATG CATTCCAGCC TTGGACTCAT TGACTCCAGC TAATGAAGAT
 1381 CAAAAAATTG GTATAGAAAT TATTAAAAGA ACACTCAAAA TTCCAGCAAT GACCATTGCT
 1441 AAGAATGCAG GTGTTGAAGG ATCTTTGATA GTTGAGAAAA TTATGCAAAG TTCCTCAGAA
 1501 GTTGGTTATG ATGCTATGGC TGGAGATTTT GTGAATATGG TGGAAAAAGG AATCATTGAC
 1561 CCAACAAAGG TTGTGAGAAC TGCTTTATTG GATGCTGCTG GTGTGGCCTC TCTGTTAACT
 1621 ACAGCAGAAG TTGTAGTCAC AGAAATTCCT AAAGAAGAGA AGGACCCTGG AATGGGTGCA
 1681 ATGGGTGGAA TGGGAGGTGG TATGGGAGGT GGCATGTTCT AA 
Download sequence as FASTA