Open reading frame for HAGRID 154 (GSR) for HAGRID 154 (GSR)


Gene information

HGNC symbolGSR
Common nameglutathione reductase

Open reading frame for HAGRID 154 (GSR)

Open reading frame for HAGRID 154 (GSR) source (RefSeq)NM_000637
Sequence length1440 bp

Sequence

   1 ATGGCCTGCA GGCAGGAGCC GCAGCCGCAG GGCCCGCCGC CCGCTGCTGG CGCCGTGGCC
  61 TCCTATGACT ACCTGGTGAT CGGGGGCGGC TCGGGCGGGC TGGCCAGCGC GCGCAGGGCG
  121 GCCGAGCTGG GTGCCAGGGC CGCCGTGGTG GAGAGCCACA AGCTGGGTGG CACTTGCGTG
  181 AATGTTGGAT GTGTACCCAA AAAGGTAATG TGGAACACAG CTGTCCACTC TGAATTCATG
  241 CATGATCATG CTGATTATGG CTTTCCAAGT TGTGAGGGTA AATTCAATTG GCGTGTTATT
  301 AAGGAAAAGC GGGATGCCTA TGTGAGCCGC CTGAATGCCA TCTATCAAAA CAATCTCACC
  361 AAGTCCCATA TAGAAATCAT CCGTGGCCAT GCAGCCTTCA CGAGTGATCC CAAGCCCACA
  421 ATAGAGGTCA GTGGGAAAAA GTACACCGCC CCACACATCC TGATCGCCAC AGGTGGTATG
  481 CCCTCCACCC CTCATGAGAG CCAGATCCCC GGTGCCAGCT TAGGAATAAC CAGCGATGGA
  541 TTTTTTCAGC TGGAAGAATT GCCCGGCCGC AGCGTCATTG TTGGTGCAGG TTACATTGCT
  601 GTGGAGATGG CAGGGATCCT GTCAGCCCTG GGTTCTAAGA CATCACTGAT GATACGGCAT
  661 GATAAGGTAC TTAGAAGTTT TGATTCAATG ATCAGCACCA ACTGCACGGA GGAGCTGGAG
  721 AACGCTGGCG TGGAGGTGCT GAAGTTCTCC CAGGTCAAGG AGGTTAAAAA GACTTTGTCG
  781 GGCTTGGAAG TCAGCATGGT TACTGCAGTT CCCGGTAGGC TACCAGTCAT GACCATGATT
  841 CCAGATGTTG ACTGCCTGCT CTGGGCCATT GGGCGGGTCC CGAATACCAA GGACCTGAGT
  901 TTAAACAAAC TGGGGATTCA AACCGATGAC AAGGGTCATA TCATCGTAGA CGAATTCCAG
  961 AATACCAACG TCAAAGGCAT CTATGCAGTT GGGGATGTAT GTGGAAAAGC TCTTCTTACT
 1021 CCAGTTGCAA TAGCTGCTGG CCGAAAACTT GCCCATCGAC TTTTTGAATA TAAGGAAGAT
 1081 TCCAAATTAG ATTATAACAA CATCCCAACT GTGGTCTTCA GCCACCCCCC TATTGGGACA
 1141 GTGGGACTCA CGGAAGATGA AGCCATTCAT AAATATGGAA TAGAAAATGT GAAGACCTAT
 1201 TCAACGAGCT TTACCCCGAT GTATCACGCA GTTACCAAAA GGAAAACAAA ATGTGTGATG
 1261 AAAATGGTCT GTGCTAACAA GGAAGAAAAG GTGGTTGGGA TCCATATGCA GGGACTTGGG
 1321 TGTGATGAAA TGCTGCAGGG TTTTGCTGTT GCAGTGAAGA TGGGAGCAAC GAAGGCAGAC
 1381 TTTGACAACA CAGTCGCCAT TCACCCTACC TCTTCAGAAG AGCTGGTCAC ACTTCGTTGA
Download sequence as FASTA