Open reading frame for HAGRID 152 (HSPA9) for HAGRID 152 (HSPA9)


Gene information

HGNC symbolHSPA9
Common nameheat shock 70kDa protein 9 (mortalin)

Open reading frame for HAGRID 152 (HSPA9)

Open reading frame for HAGRID 152 (HSPA9) source (RefSeq)NM_004134
Sequence length2040 bp

Sequence

   1 ATGATAAGTG CCAGCCGAGC TGCAGCAGCC CGTCTCGTGG GCGCCGCAGC CTCCCGGGGC
  61 CCTACGGCCG CCCGCCACCA GGATAGCTGG AATGGCCTTA GTCATGAGGC TTTTAGACTT
  121 GTTTCAAGGC GGGATTATGC ATCAGAAGCA ATCAAGGGAG CAGTTGTTGG TATTGATTTG
  181 GGTACTACCA ACTCCTGCGT GGCAGTTATG GAAGGTAAAC AAGCAAAGGT GCTGGAGAAT
  241 GCCGAAGGTG CCAGAACCAC CCCTTCAGTT GTGGCCTTTA CAGCAGATGG TGAGCGACTT
  301 GTTGGAATGC CGGCCAAGCG ACAGGCTGTC ACCAACCCAA ACAATACATT TTATGCTACC
  361 AAGCGTCTCA TTGGCCGGCG ATATGATGAT CCTGAAGTAC AGAAAGACAT TAAAAATGTT
  421 CCCTTTAAAA TTGTCCGTGC CTCCAATGGT GATGCCTGGG TTGAGGCTCA TGGGAAATTG
  481 TATTCTCCGA GTCAGATTGG AGCATTTGTG TTGATGAAGA TGAAAGAGAC TGCAGAAAAT
  541 TACTTGGGGC ACACAGCAAA AAATGCTGTG ATCACAGTCC CAGCTTATTT CAATGACTCG
  601 CAGAGACAGG CCACTAAAGA TGCTGGCCAG ATATCTGGAC TGAATGTGCT TCGGGTGATT
  661 AATGAGCCCA CAGCTGCTGC TCTTGCCTAT GGTCTAGACA AATCAGAAGA CAAAGTCATT
  721 GCTGTATATG ATTTAGGTGG TGGAACTTTT GATATTTCTA TCCTGGAAAT TCAGAAAGGA
  781 GTATTTGAGG TGAAATCCAC AAATGGGGAT ACCTTCTTAG GTGGGGAAGA CTTTGACCAG
  841 GCCTTGCTAC GGCACATTGT GAAGGAGTTC AAGAGAGAGA CAGGGGTTGA TTTGACTAAA
  901 GACAACATGG CACTTCAGAG GGTACGGGAA GCTGCTGAAA AGGCTAAATG TGAACTCTCC
  961 TCATCTGTGC AGACTGACAT CAATTTGCCC TATCTTACAA TGGATTCTTC TGGACCCAAG
 1021 CATTTGAATA TGAAGTTGAC CCGTGCTCAA TTTGAAGGGA TTGTCACTGA TCTAATCAGA
 1081 AGGACTATCG CTCCATGCCA AAAAGCTATG CAAGATGCAG AAGTCAGCAA GAGTGACATA
 1141 GGAGAAGTGA TTCTTGTGGG TGGCATGACT AGGATGCCCA AGGTTCAGCA GACTGTACAG
 1201 GATCTTTTTG GCAGAGCCCC AAGTAAAGCT GTCAATCCTG ATGAGGCTGT GGCCATTGGA
 1261 GCTGCCATTC AGGGAGGTGT GTTGGCCGGC GATGTCACGG ATGTGCTGCT CCTTGATGTC
 1321 ACTCCCCTGT CTCTGGGTAT TGAAACTCTA GGAGGTGTCT TTACCAAACT TATTAATAGG
 1381 AATACCACTA TTCCAACCAA GAAGAGCCAG GTATTCTCTA CTGCCGCTGA TGGTCAAACG
 1441 CAAGTGGAAA TTAAAGTGTG TCAGGGTGAA AGAGAGATGG CTGGAGACAA CAAACTCCTT
 1501 GGACAGTTTA CTTTGATTGG AATTCCACCA GCCCCTCGTG GAGTTCCTCA GATTGAAGTT
 1561 ACATTTGACA TTGATGCCAA TGGGATAGTA CATGTTTCTG CTAAAGATAA AGGCACAGGA
 1621 CGTGAGCAGC AGATTGTAAT CCAGTCTTCT GGTGGATTAA GCAAAGATGA TATTGAAAAT
 1681 ATGGTTAAAA ATGCAGAGAA ATATGCTGAA GAAGACCGGC GAAAGAAGGA ACGAGTTGAA
 1741 GCAGTTAATA TGGCTGAAGG AATCATTCAC GACACAGAAA CCAAGATGGA AGAATTCAAG
 1801 GACCAATTAC CTGCTGATGA GTGCAACAAG CTGAAAGAAG AGATTTCCAA AATGAGGGAG
 1861 CTCCTGGCTA GAAAAGACAG CGAAACAGGA GAAAATATTA GACAGGCAGC ATCCTCTCTT
 1921 CAGCAGGCAT CACTGAAGCT GTTCGAAATG GCATACAAAA AGATGGCATC TGAGCGAGAA
 1981 GGCTCTGGAA GTTCTGGCAC TGGGGAACAA AAGGAAGATC AAAAGGAGGA AAAACAGTAA
Download sequence as FASTA