Open reading frame for HAGRID 151 (HDAC1) for HAGRID 151 (HDAC1)


Gene information

HGNC symbolHDAC1
Common namehistone deacetylase 1

Open reading frame for HAGRID 151 (HDAC1)

Open reading frame for HAGRID 151 (HDAC1) source (RefSeq)NM_004964
Sequence length1449 bp

Sequence

   1 ATGGCGCAGA CGCAGGGCAC CCGGAGGAAA GTCTGTTACT ACTACGACGG GGATGTTGGA
  61 AATTACTATT ATGGACAAGG CCACCCAATG AAGCCTCACC GAATCCGCAT GACTCATAAT
  121 TTGCTGCTCA ACTATGGTCT CTACCGAAAA ATGGAAATCT ATCGCCCTCA CAAAGCCAAT
  181 GCTGAGGAGA TGACCAAGTA CCACAGCGAT GACTACATTA AATTCTTGCG CTCCATCCGT
  241 CCAGATAACA TGTCGGAGTA CAGCAAGCAG ATGCAGAGAT TCAACGTTGG TGAGGACTGT
  301 CCAGTATTCG ATGGCCTGTT TGAGTTCTGT CAGTTGTCTA CTGGTGGTTC TGTGGCAAGT
  361 GCTGTGAAAC TTAATAAGCA GCAGACGGAC ATCGCTGTGA ATTGGGCTGG GGGCCTGCAC
  421 CATGCAAAGA AGTCCGAGGC ATCTGGCTTC TGTTACGTCA ATGATATCGT CTTGGCCATC
  481 CTGGAACTGC TAAAGTATCA CCAGAGGGTG CTGTACATTG ACATTGATAT TCACCATGGT
  541 GACGGCGTGG AAGAGGCCTT CTACACCACG GACCGGGTCA TGACTGTGTC CTTTCATAAG
  601 TATGGAGAGT ACTTCCCAGG AACTGGGGAC CTACGGGATA TCGGGGCTGG CAAAGGCAAG
  661 TATTATGCTG TTAACTACCC GCTCCGAGAC GGGATTGATG ACGAGTCCTA TGAGGCCATT
  721 TTCAAGCCGG TCATGTCCAA AGTAATGGAG ATGTTCCAGC CTAGTGCGGT GGTCTTACAG
  781 TGTGGCTCAG ACTCCCTATC TGGGGATCGG TTAGGTTGCT TCAATCTAAC TATCAAAGGA
  841 CACGCCAAGT GTGTGGAATT TGTCAAGAGC TTTAACCTGC CTATGCTGAT GCTGGGAGGC
  901 GGTGGTTACA CCATTCGTAA CGTTGCCCGG TGCTGGACAT ATGAGACAGC TGTGGCCCTG
  961 GATACGGAGA TCCCTAATGA GCTTCCATAC AATGACTACT TTGAATACTT TGGACCAGAT
 1021 TTCAAGCTCC ACATCAGTCC TTCCAATATG ACTAACCAGA ACACGAATGA GTACCTGGAG
 1081 AAGATCAAAC AGCGACTGTT TGAGAACCTT AGAATGCTGC CGCACGCACC TGGGGTCCAA
 1141 ATGCAGGCGA TTCCTGAGGA CGCCATCCCT GAGGAGAGTG GCGATGAGGA CGAAGACGAC
 1201 CCTGACAAGC GCATCTCGAT CTGCTCCTCT GACAAACGAA TTGCCTGTGA GGAAGAGTTC
 1261 TCCGATTCTG AAGAGGAGGG AGAGGGGGGC CGCAAGAACT CTTCCAACTT CAAAAAAGCC
 1321 AAGAGAGTCA AAACAGAGGA TGAAAAAGAG AAAGACCCAG AGGAGAAGAA AGAAGTCACC
 1381 GAAGAGGAGA AAACCAAGGA GGAGAAGCCA GAAGCCAAAG GGGTCAAGGA GGAGGTCAAG
 1441 TTGGCCTGA   
Download sequence as FASTA