Open reading frame for HAGRID 117 (XRCC6) for HAGRID 117 (XRCC6)


Gene information

HGNC symbolXRCC6
Common nameX-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 6

Open reading frame for HAGRID 117 (XRCC6)

Open reading frame for HAGRID 117 (XRCC6) source (RefSeq)NM_001469
Sequence length1830 bp

Sequence

   1 ATGTCAGGGT GGGAGTCATA TTACAAAACC GAGGGCGATG AAGAAGCAGA GGAAGAACAA
  61 GAAGAGAACC TTGAAGCAAG TGGAGACTAT AAATATTCAG GAAGAGATAG TTTGATTTTT
  121 TTGGTTGATG CCTCCAAGGC TATGTTTGAA TCTCAGAGTG AAGATGAGTT GACACCTTTT
  181 GACATGAGCA TCCAGTGTAT CCAAAGTGTG TACATCAGTA AGATCATAAG CAGTGATCGA
  241 GATCTCTTGG CTGTGGTGTT CTATGGTACC GAGAAAGACA AAAATTCAGT GAATTTTAAA
  301 AATATTTACG TCTTACAGGA GCTGGATAAT CCAGGTGCAA AACGAATTCT AGAGCTTGAC
  361 CAGTTTAAGG GGCAGCAGGG ACAAAAACGT TTCCAAGACA TGATGGGCCA CGGATCTGAC
  421 TACTCACTCA GTGAAGTGCT GTGGGTCTGT GCCAACCTCT TTAGTGATGT CCAATTCAAG
  481 ATGAGTCATA AGAGGATCAT GCTGTTCACC AATGAAGACA ACCCCCATGG CAATGACAGT
  541 GCCAAAGCCA GCCGGGCCAG GACCAAAGCC GGTGATCTCC GAGATACAGG CATCTTCCTT
  601 GACTTGATGC ACCTGAAGAA ACCTGGGGGC TTTGACATAT CCTTGTTCTA CAGAGATATC
  661 ATCAGCATAG CAGAGGATGA GGACCTCAGG GTTCACTTTG AGGAATCCAG CAAGCTAGAA
  721 GACCTGTTGC GGAAGGTTCG CGCCAAGGAG ACCAGGAAGC GAGCACTCAG CAGGTTAAAG
  781 CTGAAGCTCA ACAAAGATAT AGTGATCTCT GTGGGCATTT ATAATCTGGT CCAGAAGGCT
  841 CTCAAGCCTC CTCCAATAAA GCTCTATCGG GAAACAAATG AACCAGTGAA AACCAAGACC
  901 CGGACCTTTA ATACAAGTAC AGGCGGTTTG CTTCTGCCTA GCGATACCAA GAGGTCTCAG
  961 ATCTATGGGA GTCGTCAGAT TATACTGGAG AAAGAGGAAA CAGAAGAGCT AAAACGGTTT
 1021 GATGATCCAG GTTTGATGCT CATGGGTTTC AAGCCGTTGG TACTGCTGAA GAAACACCAT
 1081 TACCTGAGGC CCTCCCTGTT CGTGTACCCA GAGGAGTCGC TGGTGATTGG GAGCTCAACC
 1141 CTGTTCAGTG CTCTGCTCAT CAAGTGTCTG GAGAAGGAGG TTGCAGCATT GTGCAGATAC
 1201 ACACCCCGCA GGAACATCCC TCCTTATTTT GTGGCTTTGG TGCCACAGGA AGAAGAGTTG
 1261 GATGACCAGA AAATTCAGGT GACTCCTCCA GGCTTCCAGC TGGTCTTTTT ACCCTTTGCT
 1321 GATGATAAAA GGAAGATGCC CTTTACTGAA AAAATCATGG CAACTCCAGA GCAGGTGGGC
 1381 AAGATGAAGG CTATCGTTGA GAAGCTTCGC TTCACATACA GAAGTGACAG CTTTGAGAAC
 1441 CCCGTGCTGC AGCAGCACTT CAGGAACCTG GAGGCCTTGG CCTTGGATTT GATGGAGCCG
 1501 GAACAAGCAG TGGACCTGAC ATTGCCCAAG GTTGAAGCAA TGAATAAAAG ACTGGGCTCC
 1561 TTGGTGGATG AGTTTAAGGA GCTTGTTTAC CCACCAGATT ACAATCCTGA AGGGAAAGTT
 1621 ACCAAGAGAA AACACGATAA TGAAGGTTCT GGAAGCAAAA GGCCCAAGGT GGAGTATTCA
 1681 GAAGAGGAGC TGAAGACCCA CATCAGCAAG GGTACGCTGG GCAAGTTCAC TGTGCCCATG
 1741 CTGAAAGAGG CCTGCCGGGC TTACGGGCTG AAGAGTGGTC TGAAGAAGCA GGAGCTGCTG
 1801 GAAGCCCTCA CCAAGCACTT CCAGGACTGA  
Download sequence as FASTA