Open reading frame for HAGRID 115 (FAS) for HAGRID 115 (FAS)


Gene information

HGNC symbolFAS
Common nameFas cell surface death receptor

Open reading frame for HAGRID 115 (FAS)

Open reading frame for HAGRID 115 (FAS) source (RefSeq)NM_000043
Sequence length1008 bp

Sequence

   1 ATGCTGGGCA TCTGGACCCT CCTACCTCTG GTTCTTACGT CTGTTGCTAG ATTATCGTCC
  61 AAAAGTGTTA ATGCCCAAGT GACTGACATC AACTCCAAGG GATTGGAATT GAGGAAGACT
  121 GTTACTACAG TTGAGACTCA GAACTTGGAA GGCCTGCATC ATGATGGCCA ATTCTGCCAT
  181 AAGCCCTGTC CTCCAGGTGA AAGGAAAGCT AGGGACTGCA CAGTCAATGG GGATGAACCA
  241 GACTGCGTGC CCTGCCAAGA AGGGAAGGAG TACACAGACA AAGCCCATTT TTCTTCCAAA
  301 TGCAGAAGAT GTAGATTGTG TGATGAAGGA CATGGCTTAG AAGTGGAAAT AAACTGCACC
  361 CGGACCCAGA ATACCAAGTG CAGATGTAAA CCAAACTTTT TTTGTAACTC TACTGTATGT
  421 GAACACTGTG ACCCTTGCAC CAAATGTGAA CATGGAATCA TCAAGGAATG CACACTCACC
  481 AGCAACACCA AGTGCAAAGA GGAAGGATCC AGATCTAACT TGGGGTGGCT TTGTCTTCTT
  541 CTTTTGCCAA TTCCACTAAT TGTTTGGGTG AAGAGAAAGG AAGTACAGAA AACATGCAGA
  601 AAGCACAGAA AGGAAAACCA AGGTTCTCAT GAATCTCCAA CCTTAAATCC TGAAACAGTG
  661 GCAATAAATT TATCTGATGT TGACTTGAGT AAATATATCA CCACTATTGC TGGAGTCATG
  721 ACACTAAGTC AAGTTAAAGG CTTTGTTCGA AAGAATGGTG TCAATGAAGC CAAAATAGAT
  781 GAGATCAAGA ATGACAATGT CCAAGACACA GCAGAACAGA AAGTTCAACT GCTTCGTAAT
  841 TGGCATCAAC TTCATGGAAA GAAAGAAGCG TATGACACAT TGATTAAAGA TCTCAAAAAA
  901 GCCAATCTTT GTACTCTTGC AGAGAAAATT CAGACTATCA TCCTCAAGGA CATTACTAGT
  961 GACTCAGAAA ATTCAAACTT CAGAAATGAA ATCCAAAGCT TGGTCTAG 
Download sequence as FASTA