Open reading frame for HAGRID 111 (GTF2H2) for HAGRID 111 (GTF2H2)


Gene information

HGNC symbolGTF2H2
Common namegeneral transcription factor IIH, polypeptide 2, 44kDa

Open reading frame for HAGRID 111 (GTF2H2)

Open reading frame for HAGRID 111 (GTF2H2) source (RefSeq)NM_001515
Sequence length1188 bp

Sequence

   1 ATGGATGAAG AACCTGAAAG AACTAAGCGA TGGGAAGGAG GCTATGAAAG AACATGGGAG
  61 ATTCTTAAAG AAGATGAATC TGGATCACTT AAAGCTACAA TAGAAGACAT TCTATTCAAG
  121 GCAAAGAGAA AAAGAGTATT TGAGCACCAT GGACAAGTTC GACTTGGAAT GATGCGCCAC
  181 CTTTATGTGG TAGTAGATGG ATCAAGAACA ATGGAAGACC AAGATTTAAA GCCTAATAGA
  241 CTGACGTGTA CTTTAAAGTT GTTGGAATAC TTTGTAGAGG AATATTTTGA TCAAAATCCT
  301 ATTAGTCAGA TTGGAATAAT TGTAACTAAG AGTAAAAGAG CTGAAAAATT GACTGAACTT
  361 TCAGGAAACC CAAGAAAACA TATAACGTCT TTGAAGAAAG CTGTGGATAT GACCTGCCAT
  421 GGAGAGCCAT CTCTTTATAA TTCCCTAAGC ATAGCTATGC AGACTCTAAA ACACATGCCT
  481 GGACATACAA GTCGAGAAGT ACTAATCATC TTTAGCAGCC TTACAACTTG CGATCCATCT
  541 AATATTTATG ATCTAATCAA GACCCTAAAG GCAGCTAAAA TTAGAGTATC TGTTATTGGA
  601 TTGTCTGCAG AAGTTCGCGT TTGCACTGTA CTTGCTCGTG AAACTGGTGG CACGTACCAT
  661 GTTATTTTAG ATGAAAGCCA TTACAAAGAG TTGCTCACAC ATCATGTTAG TCCTCCTCCT
  721 GCTAGCTCAA GTTCTGAATG CTCACTTATT CGTATGGGAT TTCCTCAGCA CACCATTGCT
  781 TCTTTATCTG ACCAGGATGC AAAACCCTCT TTCAGCATGG CGCATTTGGA TGGCAATACT
  841 GAGCCAGGGC TTACATTAGG AGGCTATTTC TGCCCACAGT GTCGGGCAAA GTACTGTGAG
  901 CTACCTGTTG AATGTAAAAT CTGTGGTCTT ACTTTGGTGT CTGCTCCCCA CTTGGCACGG
  961 TCTTACCATC ATTTGTTTCC TTTGGATGCT TTTCAAGAAA TTCCCCTAGA AGAATATAAT
 1021 GGAGAAAGAT TTTGTTATGG ATGTCAGGGG GAATTGAAAG ACCAACATGT TTATGTTTGT
 1081 GCTGTGTGCC AAAATGTTTT CTGTGTGGAC TGTGATGTTT TTGTTCATGA TTCTCTACAC
 1141 TGTTGCCCTG GCTGTATTCA TAAGATTCCA GCTCCTTCAG GTGTTTGA 
Download sequence as FASTA